Get Adobe Flash player

KARTANSAŞ KARTAL HALK PAZARI GIDA SAĞLIK VE EĞİTİM
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
TİCARET SİCİL NO : 276261


Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24.11.2020 tarihinde saat 13:00 'de “Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. NO : 1 Kat : 3 D : 9 Kartal / İSTANBUL” adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.


G ü n d e m
-------------------------

 1. Açılış ve Saygı Duruşu
 2. Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağı ile bunları tevsik eden belgelere imzalama yetkisinin verilmesi
 3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesini görüşülmesi,
 4. Şirket Genel Müdür Ataması Görüşülmesi,
 5. Dilek temenniler
 6. Kapanış  
 •   Söz konusu günde ve saatte toplantının yapılacağı adreste bulunmanızı; eğer toplantıya   katılamayacak iseniz vekâletname ile temsilci göndermenizi bilgilerinize arz ederiz.
 •  

  KARTANSAŞ KARTAL HALK PAZARI GIDA
  SAĞLIK ve EĞT. HİZM. SAN. ve TİC. A. Ş. YÖNETİM KURULU