Get Adobe Flash player

KARTANSAŞ KARTAL HALK PAZARI GIDA SAĞLIK VE EĞİTİM
HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
TİCARET SİCİL NO : 276261

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2019 tarihinde saat 13:00 'de “Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. NO : 1 Kat : 3 D : 9 Kartal / İSTANBUL” adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.


G ü n d e m
-------------------------

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağı ile bunları tevsik eden belgelere imzalama yetkisinin verilmesi
  3. Yönetim Kurulunun 2018 Yılı Faaliyet raporu, Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ,
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile finansal tablolarının ayrı ayrı ibrası,
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
  6. Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
  7. Dilek temenniler
  8. Kapanış